Email

info@movepodotherapie.nl

Telefoon

06 – 12 38 14 99

Adres

Klepperheide 17, 6651 KM Druten

Algemene voorwaarden

Om de administratieve en financiële kant van je behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, vind je hieronder de algemene voorwaarden. Wanneer je jezelf bij Move Podotherapie laat screenen en er een behandelplan wordt opgesteld, ontstaat er een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit onder andere de verplichting om Move Podotherapie te vergoeden voor haar geleverde diensten.

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen cliënt en Move Podotherapie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Akkoord behandelplan

Mondelinge toestemming en/of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij er akkoord wordt gegeven op de therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen of ortheses is bindend. Na akkoord zal er direct gestart worden met het vervaardigen van het hulpmiddel. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.  

Facturering

Facturering na een onderzoek of afhaalafspraak voor uw hulpmiddelen gebeurt direct rechtstreeks aan u. De factuur kan u per pin of contant bij onze praktijk voldoen. Het is hierbij niet mogelijk om per creditcard de rekening te voldoen.
Om de financiële kant goed te laten verlopen wordt er tijdens het eerste consult gevraagd om uw BSN (burger servicenummer). Dit zijn wij als zorgverleners verplicht, anders mag er geen zorg verleend worden. Deze informatie wordt gebruikt om identiteitswisseling of fraude te voorkomen.  Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg

De kosten van behandeling van een patiënt tot en met 17 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 18 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd.

Des betreffende patiënt is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de factuur bij de zorgverzekeraar. De factuur ontvangt u van ons op het moment van betaling. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding plaatsvind. Dit zal u bij uw eigen zorgverzekeraar moeten infomeren.

Directe toegankelijkheid

Move podotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder doorverwijzing van een huisarts een afspraak kunt maken bij een specialist. Voor het onderzoek zal er een screening gedaan worden. Dit gaat in zijn werk doormiddel van het invullen van een vragenlijst, waarbij gekeken wordt of er zogenaamde “rode vlaggen” aanwezig zijn. Een rode vlag is een indicatie voor de podotherapeut dat er een risicofactor aanwezig kan zijn die van mogelijk van invloed is op de behandeling. Wanneer er een rode vlag aanwezig is, is het van belang dat de cliënt eerst bij de huisarts een verwijzing krijgt.

Annulering afspraken

Gemaakte afspraken op welke mogelijke wijze kunnen tot 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden. Bij het niet tijdig afmelden of verzuimen van de afspraak behouden wij het recht om de geannuleerde afspraak in rekening te brengen.

Garantie

Move Podotherapie verplicht zicht tot het handelen naar hun beste kunnen. Op therapeutische hulpmiddelen kunnen wij geen volledige garantie of het effect hiervan verlenen. Onvoldoende effect of resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op teruggave of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van de hulpmiddelen binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en brengen we daarom niet in rekening.

Reageren
Stuur Maarten een bericht!
Hoi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!