Email

info@movepodotherapie.nl

Telefoon

06 – 12 38 14 99

Adres

Klepperheide 17, 6651 KM Druten

Privacy policy

Move podotherapie, gevestigd aan Klepperheide 17, 6651 KM Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

movepodotherapie.nl
Klepperheide 17, 6651 KM Druten
06-  12 38 14 99

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Move podotherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Move podotherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.

– Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN UW MEDISCHE GEGEVENS?

Move podotherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

  • Move podotherapie deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
  • Daarnaast verstrekt Move podotherapie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Move podotherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overige privacyrechten

  • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
  • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen.
  • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere.
  • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  • Move podotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Reageren
Stuur Maarten een bericht!
Hoi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!